Hakkımızda


Ülkemizde, Tarımda kaliteli ürün yetiştirme yönünde sorumluluk bilincinin artmasına bağlı olarak, organik tarımın özellikle ihraç ürünlerindeki ticari anlamı değer kazanmıştır. Bu gelişim yüksek kalitede Organik Kökenli Bitki Besleme Ürünlerine (OKBBÜ) talep oluşturmuştur. Bu talebin karşılanmasına yönelik yerli OKBB üreticilerinin çalışmalarındaki ciddi yetersizlik ,oluşan pazar açığının yabancı üreticilerin eline geçmesine yol açmıştır.

İthal ürünlerin yüksek satış maliyetleri çiftçimizin rantabilitesini düşürmekle birlikte, ithal OKBBÜ ülkemizde çok çeşitlilik gösteren coğrafik farklılıklardan dolayı toprak, arazi ve iklim değişkenlikleri karşısında istenilen verimliliği sağlayamamıştır. Tarım sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizin yanında yaptığımız piyasa ve pazar araştırmaları neticesinde özellikle OKBBÜ ülkemizde önümüzdeki yıllarda önemini daha da arttıracağı beklentisi içerisindeyiz. Çiftçinin rantabilitesini arttıracak, ülkemizin farklı tarımsal koşullarına uyum sağlayabilecek, rekabet gücü yüksek ve yerli üretime dayalı işletme prensibiyle yatırım yapma zorunluluğunu kendimizde görmekteyiz. Devamı...